LifeSmart tại CPSE

Hội chợ Triển lãm An ninh Công cộng Trung Quốc (CPSE) lần thứ 17 được tổ chức từ ngày 28 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10 năm 2019, tại Thâm Quyến. Với số lượng nhà triển lãm và khu vực triển lãm lớn nhất, CPSE đã trở thành một trong những sự kiện an ninh có ảnh hưởng nhất trên thế giới. Kể từ khi thành lập vào năm 1989,

Hội chợ Triển lãm An ninh Công cộng Trung Quốc (CPSE) lần thứ 17 được tổ chức từ ngày 28 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10 năm 2019, tại Thâm Quyến. Với số lượng nhà triển lãm và khu vực triển lãm lớn nhất, CPSE đã trở thành một trong những sự kiện an ninh có ảnh hưởng nhất trên thế giới. Kể từ khi thành lập vào năm 1989, nó đã phục vụ hơn 9.700 công ty bảo mật và 651.741 người mua.

LifeSmart nằm trên 2B62 của Trung tâm Triển lãm & Hội nghị Thâm Quyến. Có một khu trưng bày toàn diện các giải pháp Nhà thông minh và các sản phẩm thông minh hoàn toàn mới. Khu trải nghiệm tương tác trưng bày một loạt các thiết kế ánh sáng thời trang, hệ thống an ninh gia đình và bảng điều khiển rực rỡ, v.v.

CPSE 2019 thực sự là một sân khấu mà một số giải pháp và sản phẩm chính có xu hướng được giới thiệu. Chúng sẽ là về An ninh, An ninh Nội địa, Công nghệ An ninh, An ninh Công cộng và An ninh Toàn cầu.

 
Bài viết khác: