Khóa cửa thông minh

Khóa cửa thông minh  ( Smart Door Lock-Classic )

Khóa cửa thông minh ( Smart Door Lock-Classic )

Smart Door Lock (Classic) utilizes an independent encryption safety zone and a new type fingerprint acquisition device. It not only enhances the security performance of the door lock but also...

Xem thêm
Khóa cửa thông minh c100

Khóa cửa thông minh c100

Khóa cửa thông minh LifeSmart C100 được làm bằng nhôm hàng không có độ bền cao và có 6 phương pháp mở khóa: nhận diện vân tay, mật khẩu, thẻ mã hóa điện...

Xem thêm
Khóa cửa nhận diện khuôn mặt lifesmart LS101GS

Khóa cửa nhận diện khuôn mặt lifesmart LS101GS

Khóa cửa thông minh Video của LifeSmart xác định thế hệ khóa cửa mới, bằng cách đổi mới một camera HD được thiết kế không viền với thiết kế hoàn...

Xem thêm