IOT GIẢI PHÁP THÔNG MINH

Nhà thông minh

Nhà thông minh

LifeSmart cung cấp các danh mục sản phẩm đa dạng tạo nền tảng cho một hệ thống tự động hóa gia đình tích hợp có một không hai

Xem thêm
Home Security

Home Security

LifeSmart is the one you can rely on for your home safety: we offer monitoring, intrusion alarming, environmental protection to address your safety concerns.

Xem thêm
Industrial Application

Industrial Application

LifeSmart commit to deliver professional solutions to the industries, addressing different industrial requirement.

Xem thêm
AIoT EcosystemCoSS ProtocolCyber SecurityAI Builder
 

Cuộc sống thông minh trong tầm kiểm soát của bạn

Tất cả ngôi nhà thông minh của bạn được thiết lập trong vòng vài bước.

Cuộc sống thông minh trong tầm kiểm soát của bạn

LifeSmart Việt Nam - smart home