Rèm cửa tự động

Rèm tự động thông minh lifesmart

Rèm tự động thông minh lifesmart

Động cơ rèm thông minh  là động cơ điều khiển rèm cho phép người dùng thuận tiện điều khiển rèm bằng Smartphone hoặc giọng nói, bên cạnh 2 cách điều...

Xem thêm
Động cơ rèm thông minh

Động cơ rèm thông minh

Động cơ rèm thông minh  là động cơ điều khiển rèm cho phép người dùng thuận tiện điều khiển rèm bằng Smartphone hoặc giọng nói, bên cạnh 2 cách điều...

Xem thêm
Động cơ rèm cửa dạng cuốn lifesmart

Động cơ rèm cửa dạng cuốn lifesmart

Động cơ rèm thông minh  là động cơ điều khiển rèm cho phép người dùng thuận tiện điều khiển rèm bằng Smartphone hoặc giọng nói, bên cạnh 2 cách điều...

Xem thêm
Bộ điều khiển động cơ rèm MINS

Bộ điều khiển động cơ rèm MINS

Bộ điều khiển thông minh động cơ rèm MINS Curtain Motor Controller có thể kết nối động cơ rèm truyền thống với hệ...

Xem thêm
Công tắc điều khiển rèm thông minh BLEND

Công tắc điều khiển rèm thông minh BLEND

Công tắc điều khiển rèm BLEND LifeSmart  là bộ điều khiển rèm thông minh dạng nút bấm, có thể điều khiển việc...

Xem thêm