Ổ cắm thông minh

ổ cắm thông minh chuẩn Mỹ

ổ cắm thông minh chuẩn Mỹ

Phích cắm thông minh biến các thiết bị điện của bạn trở nên thông minh bằng cách cho phép bạn điều khiển chúng thông qua Ứng dụng LifeSmart trên điện...

Xem thêm
ổ cắm thông minh chuẩn Anh ( UK )

ổ cắm thông minh chuẩn Anh ( UK )

Phích cắm thông minh Lifesmart biến các thiết bị điện của bạn trở nên thông minh bằng cách cho phép bạn điều khiển chúng thông qua Ứng dụng LifeSmart trên...

Xem thêm
ổ cắm thông minh chuẩn EU

ổ cắm thông minh chuẩn EU

Phích cắm lifesmart tiêu chuẩn EU&FR, thay đổi các thiết bị điện tử truyền thống thành các thiết bị thông minh. Phích cắm thông minh cũng được trang bị...

Xem thêm
ổ cắm thông minh âm tường lifesmart

ổ cắm thông minh âm tường lifesmart

Thêm Smart Plug vào hệ thống gia đình LifeSmart của bạn. Bất kỳ vật dụng nào được cắm vào ổ cắm đều có khả...

Xem thêm