Khai trương văn phòng thứ tư tại Thành Đô, Trung Quốc

Đặt tại Thành Đô, Đông Nam Trung Quốc, văn phòng thứ tư của LifeSmart mở vào ngày 23 tháng 10 năm 2019.

Đặt tại Thành Đô, Đông Nam Trung Quốc, văn phòng thứ tư của LifeSmart mở vào ngày 23 tháng 10 năm 2019. Cho đến nay, LifeSmart đã thiết lập văn phòng tại Bắc Kinh (Bắc Trung Quốc), Hàng Châu (Đông Trung Quốc), Thâm Quyến (Nam Trung Quốc) và Thành Đô (Đông Nam Trung Quốc). LifeSmart sẽ phục vụ khách hàng của chúng tôi tốt hơn với mạng lưới bán hàng và dịch vụ hoàn chỉnh và nhất định sẽ thúc đẩy tiến bộ trong ngành này để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về thiết bị thông minh.

 
Bài viết khác: