Cảm biến khí Formaldehyde

Cảm biến khí Formaldehyde


Cảm biến khí Formaldehyde sẽ Phát hiện chỉ số formaldehyde trong phòng của bạn và thông báo cho bạn qua ứng dụng LifeSmart khi chỉ số formaldehyde vượt quá giá trị ngưỡng.

Thông tin Dự án

Cảm biến khí Formaldehyde sẽ Phát hiện chỉ số formaldehyde trong phòng của bạn và thông báo cho bạn qua ứng dụng LifeSmart khi chỉ số formaldehyde vượt quá giá trị ngưỡng.

Điểm nổi bật

Theo dõi chỉ số formaldehyde trong nhà

Giám sát thời gian thực về an toàn ngôi nhà của bạn

Thông báo và tìm kiếm hồ sơ qua ứng dụng

Báo động âm thanh tích hợp

SPECFICATION

 

 
Model Number LS086WH
Operating Temperature -5~45℃
Operating Humidity 5~90%
Power Supply DC 5V
Power Consumption

450mW

Detecting Types Formaldehyde
Interface

Micro USB power supply×2 (Two orientations, only need to connect one of them )

Button

Self-checking button

Pairing button

Indicator LED
Sound Alarm

Alarm speaker, Alarm sound pressure>70db/m

 

 Radio  
Radio Protocol CoSS
Signal Range(Open Field) 200m

 

 Construction  
Color Ivory white
Dimensions 71*71*32mm
Weight 55g
Casing ABS